Kotle Junkers-Bosch

Servisní prohlídka kotle Junkers

Vážení zakázníci, věnujte jednou ročně svůj čas srdci svého domu nebo bytu a zajistěte mu preventivní prohlídku s pořádným vyčištěním a seřízením. Věřte že Vaše péče se Vám vyplatí ve snížení nákladů na vytápění a minimalizaci možných poruch včasnou diagnostikou a prevencí.

Ceník prací

Servis kotlů do 50 kW 990 - 1500,-Kč/kus
Servis kotlů nad 50 kW  1500 - 3000,- Kč/kus
Opravy pl. spotřebičů 600,- Kč/hod
Seřízení CO2  400,- Kč/kus
Měření 4Pa 600,- Kč/kus
Pl. boilery 600,- Kč/kus
Dopravné Praha 400,- Kč
Ostatní doprava 8,- Kč/km

*Náklady s parkováním v modrých zónách  hradí objednatel prací.

Nepodceňujte pravidelný servis Vašich kotlů Vaillant

Na základě průzkumů bylo zjištěno, že o pravidelný servis svých kotlů se stará jen polovina české populace. Přitom je oficiálním doporučením výrobců kotlů a servisních partnerů věnovat část rozpočtu a času svému kotli minimálně jednou za rok. Mezi majiteli kotlů je přibližně 30% zařízení starších 10 let a pouze polovina je pravidelně servisuje. A zde už si bez pravidelného servisu opravdu zahrávají s ohněm.

Jaká rizika vznikají podceňováním servisu kotlů?

  • Snížení životnosti Vašeho kotle a s tím i efektivity vytápění.
  • Hrozba technické závady, která se finančně značně prodraží oproti servisu.
  • U plynových kotlů hrozí i fatální zdravotní komplikace a v krajním případě i ohrožení života.
  • Čím je kotel starší, tím se riziko vzniku problému zvyšuje.

Na co se nás nejčastěji ptáte

Které faktory ovlivňují náklady na ohřev teplé vody?
Náklady ovlivňuje samotná příprava teplé vody. Při kombinaci kotle a zásobníku je teplá voda akumulována v zásobníku, i když není momentálně zapotřebí. Vznikají přitom pohotovostní ztráty v důsledku odevzdávání tepla do okolního prostředí. Při využití průtokového principu neexistuje zásoba teplé vody, čímž nevznikají ani pohotovostní ztráty. Energie se spotřebovává jen tehdy, dojde-li k odběru teplé vody. Při využití cirkulace, kdy teplá voda neustále cirkuluje v rozvodech teplé vody, je zapotřebí elektrická energie pro provoz čerpadla. Navíc vznikají pohotovostní ztráty v důsledku odevzdávání tepla do okolního prostředí. Náklady na cirkulaci lze snížit pomocí nastavení automatického časového plánování. Nejefektivnější způsob přípravy teplé vody představují kondenzační kotle v kombinaci se zásobníky s vrstveným zásobníkem.
Jak se liší kondenzační kotel od klasického plynového kotle?
V případě použití klasického kotle uniká při spalování část tepelné energie bez užitku do atmosféry. Tato ztráta může představovat až 11 % energie. Tuto energii dokáže kondenzační kotel využít. Horké spaliny prochází speciálním tepelným výměníkem, ve kterém předávají teplo topné vodě.
Na co je třeba dbát při připojení odtahu spalin u plynových kondenzačních kotlů?
Plynové kondenzační kotle nelze připojit přímo na komín, protože jejich spaliny jsou natolik chladné, že by nevytvořily dostatečný tah. Chladné spaliny navíc kondenzují na stěnách odvodové šachty. Proto je důležité, aby byla komínové cesty odolné vůči kondenzátu. Řešením jsou speciální systémy odvodu spalin pro kondenzační kotle, které lze bez problémů připojit i do již existujícího komínu.
Je možné používat kondenzační kotle se stávajícím komínem?
Starší dříve provozovaný komín lze pro provoz kondenzačního kotle jednoduše připravit a doplnit prostřednictvím spalinového potrubí, které je odolné vůči kondenzátu. Spalinové potrubí je dodáváno firmou Junkers jako certifikované příslušenství. Pokud má komínová šachta dostatečné rozměry, je možné ji využít i pro nasávání spalovacího vzduchu pro kotel. Podrobně poradit v otázkách týkajících se vedení odtahu spalin Vám ve Vašem případě může Váš instalatér, projektant nebo kominík.
Je možné provozovat kondenzační kotel bez samostatného přívodu vzduchu?
Pokud to prostor instalace kotle a předpisy dovolují, je možné provozovat kondenzační kotel i tak, že potřebný vzduch pro spalování se nasává z prostoru místnosti.

Výměna atmosférického kotle za nový kondenzační s účinností až 106% pro Vaši peněženku znamená roční úsporu nákladů na vytápění a ohřev TUV cca 20-30% .

Potřebuji pravidelný servis kotle Junkers, Bosch

KORESPONDENČNÍ ADRESA
Pavel Crha
Branická 473/49
147 00 Praha 4, Braník

SÍDLO FIRMY
Pecka 410
507 82 Pecka

PROVOZNÍ DOBA 1.9. - 30.4.
Po - ČT: 08:00-17:00
Pátek - 08:00-16:00

KONTAKT
+420 723 200 233
crha.servis@seznam.cz

Autorizovaný servis kotlů Vaillant pro Prahu a střední Čechy
Pohotovost 17:00 - 20:00 +420 723 200 233 - pohotovost v případě je-li volný technik