Kotle Junkers-Bosch

Které faktory ovlivňují náklady na ohřev teplé vody?

Náklady ovlivňuje samotná příprava teplé vody. Při kombinaci kotle a zásobníku je teplá voda akumulována v zásobníku, i když není momentálně zapotřebí. Vznikají přitom pohotovostní ztráty v důsledku odevzdávání tepla do okolního prostředí.
Při využití průtokového principu neexistuje zásoba teplé vody, čímž nevznikají ani pohotovostní ztráty. Energie se spotřebovává jen tehdy, dojde-li k odběru teplé vody.
Při využití cirkulace, kdy teplá voda neustále cirkuluje v rozvodech teplé vody, je zapotřebí elektrická energie pro provoz čerpadla. Navíc vznikají pohotovostní ztráty v důsledku odevzdávání tepla do okolního prostředí. Náklady na cirkulaci lze snížit pomocí nastavení automatického časového plánování.
Nejefektivnější způsob přípravy teplé vody představují kondenzační kotle v kombinaci se zásobníky s vrstveným zásobníkem.


Jak se liší kondenzační kotel od klasického plynového kotle?

V případě použití klasického kotle uniká při spalování část tepelné energie bez užitku do atmosféry. Tato ztráta může představovat až 11 % energie. Tuto energii dokáže kondenzační kotel využít. Horké spaliny prochází speciálním tepelným výměníkem, ve kterém předávají teplo topné vodě.


Na co je třeba dbát při připojení odtahu spalin u plynových kondenzačních kotlů?

Plynové kondenzační kotle nelze připojit přímo na komín, protože jejich spaliny jsou natolik chladné, že by nevytvořily dostatečný tah. Chladné spaliny navíc kondenzují na stěnách odvodové šachty. Proto je důležité, aby byla komínové cesty odolné vůči kondenzátu. Řešením jsou speciální systémy odvodu spalin pro kondenzační kotle, které lze bez problémů připojit i do již existujícího komínu.


Je možné používat kondenzační kotle se stávajícím komínem?

Starší dříve provozovaný komín lze pro provoz kondenzačního kotle jednoduše připravit a doplnit prostřednictvím spalinového potrubí, které je odolné vůči kondenzátu. Spalinové potrubí je dodáváno firmou Junkers jako certifikované příslušenství. Pokud má komínová šachta dostatečné rozměry, je možné ji využít i pro nasávání spalovacího vzduchu pro kotel. Podrobně poradit v otázkách týkajících se vedení odtahu spalin Vám ve Vašem případě může Váš instalatér, projektant nebo kominík.


Je možné provozovat kondenzační kotel bez samostatného přívodu vzduchu?

Pokud to prostor instalace kotle a předpisy dovolují, je možné provozovat kondenzační kotel i tak, že potřebný vzduch pro spalování se nasává z prostoru místnosti.

Výměna atmosférického kotle za nový kondenzační s účinností až 106% pro Vaši peněženku znamená roční úsporu nákladů na vytápění a ohřev TUV cca 20-30% .

Servisní prohlídka kotle Junkers

Vážení zakázníci věnujte jednou ročně svůj čas srdci svého domu nebo bytu a zajistěte mu preventivní prohlídku s pořádným vyčištěním a seřízením. Věřte že Vaše péče se Vám vyplatí ve snížení nákladů na vytápění a minimalizaci možných poruch včasnou diagnostikou a prevencí.