Kotle Vaillant a jejich servis

Dopřejte vašemu spotřebiči Vaillant také pravidelnou roční prohlídku!

  • celkovou kontrolu vašeho spotřebiče dle doporučení výrobcem. Tato servisní prohlídka spočívá v přesně popsaných úkonech, zajišťující kvalitní provedení
  • úsporu provozních nákladů se zvýšením hospodárnosti provozu a snížení možnosti případných poruch
  • prohlídka je prováděna pouze autorizovanými servisními firmami a při případné výměně náhradního dílu (těsnění, apod.) jsou použity pouze originální náhradní díly

Nepodceňujte pravidelný servis Vašich kotlů Vaillant

Na základě průzkumů bylo zjištěno, že o pravidelný servis svých kotlů se stará jen polovina české populace. Přitom je oficiálním doporučením výrobců kotlů a servisních partnerů věnovat část rozpočtu a času svému kotli minimálně jednou za rok. Mezi majiteli kotlů je přibližně 30% zařízení starších 10 let a pouze polovina je pravidelně servisuje. A zde už si bez pravidelného servisu opravdu zahrávají s ohněm.

Jaká rizika vznikají podceňováním servisu kotlů?

  • Snížení životnosti Vašeho kotle a s tím i efektivity vytápění.
  • Hrozba technické závady, která se finančně značně prodraží oproti servisu.
  • U plynových kotlů hrozí i fatální zdravotní komplikace a v krajním případě i ohrožení života.
  • Čím je kotel starší, tím se riziko vzniku problému zvyšuje.

Potřebuji pravidelný servis kotle Vaillant


Ceník prací

 

Servis kotlů do 50 kW  1300 - 1500,-Kč/kus
Servis kotlů nad 50 kW  1500 - 3000,- Kč/kus
Opravy pl. spotřebičů 800,- Kč/hod
Seřízení CO2       400,- Kč/kus
Měření 4Pa  800,-Kč/kus
Pl. boilery 800,- Kč/kus
Dopravné Praha  500,-Kč
Ostatní doprava 8,-Kč/km

*Náklady s parkováním v modrých zónách  hradí objednatel prací.