Kotle Vaillant

Dopřejte vašemu spotřebiči Vaillant také pravidelnou roční prohlídku!

  • celkovou kontrolu vašeho spotřebiče dle doporučení výrobcem. Tato servisní prohlídka spočívá v přesně popsaných úkonech, zajišťující kvalitní provedení
  • úsporu provozních nákladů se zvýšením hospodárnosti provozu a snížení možnosti případných poruch
  • prohlídka je prováděna pouze autorizovanými servisními firmami a při případné výměně náhradního dílu (těsnění, apod.) jsou použity pouze originální náhradní díly